Aanvoer / Overname

Alle aangevoerde materialen worden gewogen bij aankomst op GV&T Kruishoutem. Vanuit de weegbrug op het 1ste verdiep hebben wij een duidelijk zicht op de kwaliteit van de aangevoerde producten. Door een correcte beoordeling van de samenstelling van de aangevoerde vrachten start reeds de eerste fase van het recyclageproces. 

Het FPC handboek verduidelijkt de aanvoer voorwaarden van GV&T Kruishoutem. Door de toepassing van de beschreven regels bekomen we kwaliteitsvolle afvalsoorten die resulteren in kwalitatieve nieuwe grondstoffen. We raden onze klanten dan ook het principe van sorteren van bij de bron ten sterkste aan.

Overname van gronden

Bij inkeuring van gronden (met stenen) wordt vooral gelet op het type grond (zand/leem/klei) en de vochtigheid (droog/nat/modder). Kleinere partijen grond worden samengevoegd, grotere partijen worden onmiddellijk apart gestockeerd. Eenmaal een partij volledig is wordt deze bemonsterd. In het externe labo wordt de kwaliteit bepaald. In functie van de bepaalde kwaliteit start het recyclageproces. 

Soms vraagt de aanvoer van gronden een melding bij de vzw grondbank. Indien dit van toepassing is, neemt GV&T Kruishoutem deze taak op zich voor de klant. Ook de eigenlijke uitgraving en het transport naar onze site kunnen wij voor u opnemen.

overname bouw- en sloopafval

Bij de inkeuring van bouw- en sloopafval wordt eerste en vooral een onderscheid gemaakt tussen zuiver (gewapend) betonpuin en de rest. Het andere bouw- en sloopafval valt in principe onder de noemer mengpuin. Dit mengpuin is in principe vrij van grond en moet vrij zijn van onzuiverheden zoals hout, plastic, glas,...

GV&T Kruishoutem mag geen asbesthoudende materialen ontvangen. Ook teerhoudend asfalt kan niet gestort worden. Indien gewenst kan GV&T Kruishoutem instaan voor de eigenlijke afbraak en of het transport van uw bouw- en sloopafval.