GV&T

GV&T Kruishoutem, in 2004 opgericht door zaakvoerder Geert Lippens, is ontstaan vanuit een zorg voor het milieu. Het is een door de vzw grondbank erkende tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem waar iedereen terecht kan met grondoverschotten. Daarnaast is het een recyclagesite voor bouw- en sloopafval met de aanmaak van diverse COPRO gekeurde materialen. Hierdoor geven we afval zo maximaal mogelijk een nieuwe bestemming.

Door ondersteuning van het eigen labo met een externe milieu coördinator, externe labo's voor gespecialiseerde proeven en begeleiding bij de staalnames staan wij garant voor kwaliteit en service met aandacht voor duurzaam ondernemen.

GV&T Kruishoutem is centraal gevestigd op de as Gent - Kortrijk in de industriezone te Kruishoutem gelegen aan de op- en afrit  E17 nr 6.

Samen met de dagdagelijkse inzet van alle medewerkers is GV&T Kruishoutem trots op de vele geslaagde projecten bij onze klanten waarbinnen we veelal een ondersteunende rol spelen.

Aanvoer en overname

Alle grondoverschotten worden volgens de wettelijke regels aanvaard en gestockeerd. Kleine hoeveelheden voegen we samen tot grotere partijen. Grote partijen worden onmiddellijk apart gestockeerd. Voor dit alles is GV&T Kruishoutem door vzw Grondbank erkend als TOP (tussentijdse opslagplaats gronden).

De diverse stromen aan bouw- en sloopafval worden na inkeuring apart gestockeerd in functie van de latere recyclage. Hier wordt samengewerkt met COPRO om alzo in een latere fase tot Benor en COPRO gekeurde kwaliteitsproducten te komen.

Neven afvalstromen zoals gemengd bouwafval, groen en snoei, hout, ytong, ... worden uitgesorteerd en apart gestockeerd.  

Recyclage

Recyclage op GV&T Kruishoutem staat maximaal in het teken van lokaal hergebruik van het aangevoerde afval. Door de verschillende afvalstromen te scheiden in zuivere afvalstromen kunnen vele afvalsoorten hergebruikt worden als grondstof.

Grond wordt afgezeefd en onder diverse vormen hergebruikt. Ondermeer om percelen te nivelleren, taluds aan te leggen en aanvullingen of ophogingen allerhande te realiseren.

Het aangevoerde bouw- en sloopafval wordt ontdaan van onzuiverheden. Dit zuivere bouw en sloopafval wordt dan gebroken tot diverse gecertificeerde granulaten.

Afvalstromen waar GV&T Kruishoutem geen onmiddellijke functie kan aan geven worden verzameld en afgevoerd naar gespecialiseerde firma's.