Bekasol - bekalkte grond

Bekasol is fijn of grof afgezeefde grond waarna cement en/of kalk wordt toegevoegd. De grond voldoet aan de kwaliteitscategorie bouwkundig bodemgebruik. Welke toeslagstof wordt toegevoegd en hoeveel is steeds in functie van de soort grond waarmee we te maken hebben. Door de jarenlange ervaring kunnen we steeds een kwalitatief product leveren.

Bekasol dient steeds "in een werk" gebruikt te worden. Hiermee worden alleen die constructies bedoeld die duidelijk te onderscheiden zijn van de bodem, zoals bijvoorbeeld de kern van een dijklichaam, opritten en bermen, wegbeddingen, onderfunderingen, ... Grond om bekasol van te maken hebben wij normaal steeds op voorraad liggen. Het opmengen zelf gebeurt op het moment van afhalen met een volcontinu menger.

Categorie

Uit TOP verwerking

Toepassingen

onderfunderingen parkings, betonvloeren, ...
opvulling van riolerings- en kabelsleuven
aanleggen van dijklichamen en taluds

Info / Offerte aanvraag