Bodem voor bouwkundig bodemgebruik

Bodem voor bouwkundig bodemgebruik is fijn of grof afgezeefde grond. De grond voldoet aan de kwaliteitscategorie bouwkundig bodemgebruik. En wordt normaal afgehaald in functie van latere opmenging met cement en/of kalk op de werf.

Bodem voor bouwkundig bodemgebruik hebben wij normaal steeds op voorraad liggen en kan gratis afgehaald worden

Categorie

Uit TOP verwerking

Toepassingen

onderfundering voor parkings en betonvloeren
opvullen van riolerings- en kabelsleuven
aanleg van dijkenlichamen en taluds

Info / Offerte aanvraag