Recyclage

Elk recyclageproces begint met het opzuiveren van de afvalstromen in functie van de eigenlijke recyclage. Daarom wordt na het inkeuren onmiddellijk gestart met het verwijderen van onzuiverheden. De verschillende nevenstromen aan afval die hierdoor ontstaan, worden afzonderlijk gestockeerd en afgevoerd naar gespecialliseerde verwerkers.

Recyclage gronden

Recyclage van gronden betekent dat alle gronden worden afgezeefd zodat zij vrij zijn van stenen bij afvoer. Hiervoor hebben wij een trommel- en vlakzeef ter beschikking.

Gronden met de kwaliteitscode vrij hergebruik worden zo fijn als mogelijk afgezeefd. Standaard wordt afgezeefd met een zeefdek van 2cm opening. Deze gronden kunnen steeds vrij afgehaald worden en mogen voor iedere toepassing gebruikt worden.

Gronden met de kwaliteitscode bouwkundig bodemgebruik worden normaal even fijn afgezeefd als de gronden vrij hergebruik. Het gebeurt dat deze gronden grover worden afgezeefd. Gronden voor bouwkundig bodemgebruik worden normaal gezien in onze centrale gemengd met cement en/of kalk. Wanneer deze grond laagsgewijs wordt aangebracht en aangedrukt bekomt men een harde laag. GV&T Kruishoutem commercialliseert deze gestabiliseerde grond onder de productnaam Bekasol.

recyclage bouw- en sloopafval

Het aangevoerde bouwafval wordt bij aankomst onmiddellijk opgesplitst in vier hoofdgroepen. Namelijk steenpuin, betonpuin, niet teerhoudend asfalt en restafval. Grote stukken bouw- en sloopafval worden verkleint met een crusher en/of hydraulische breekhamer. Wanneer vrachten onzuiverheden bevatten zoals hout, plastic, glas, ... dan wordt dit onmiddellijk verwijderd en afzonderlijk gestockeerd.

De fracties mengpuin, betonpuin en asfaltpuin worden door middel van een COPRO erkende breekinstallatie gebroken tot CE, BENOR en COPRO gekeurd zeefzand, metselwerkgranulaat 0/40, betongranulaat 0/40 en niet teerhoudend asfaltgranulaat 0/40. De gebroken granulaten kennen elk hun eigen toepassingen maar worden ook gebruikt als basis voor verschillende gestabiliseerde producten.

Het aangeleverde restafval wordt gesorteerd en gestockeerd per soort. Dit wordt doorgevoerd naar verschillende gespecialliseerde erkende verwerkers.